1
Regió geogràfica identificada amb una entitat geopolítica amb govern, administració i lleis pròpies.

2
Comarca.