2
Setzena lletra de l'alfabet català.
pe

Trobeu sinònims per a paraules com: E R S ep A B kp