1
Soldadura a gas i oxitall.

Trobeu sinònims per a paraules com: Soldadura a gas i oxitall