1
Oxalat.

Trobeu sinònims per a paraules com: oxalat ovalat salats