1
Energia marina de diferències de temperatura.
Energia marina de diferències de temperatura Ocean thermal energy conversion Energia marina de gradients de temperatura Energia de diferències de temperatura Energia deguda al gradient tèrmic oceànic Energia maremotèrmica

Trobeu sinònims per a paraules com: Stef atac brec Botet hotel èter Stecf