1
Conjunt dels ossos d'un animal, en especial els de les persones.

Trobeu sinònims per a paraules com: bossa fossa mossa osca essa Ilsa Issac