1
Trama.
Antònims: trama

Trobeu sinònims per a paraules com: ardit Ordiat Jordi ordre oblit erudit crèdit