1
Intervenir.

2
Controlar.

3
Funcionar.

4
Actuar.

Trobeu sinònims per a paraules com: parar copejar pegar onejar pelar olorar petar