1
Energia marina de diferències de temperatura.
Energia marina de diferències de temperatura Energia marina de gradients de temperatura Energia de diferències de temperatura Energia deguda al gradient tèrmic oceànic OTEC Energia maremotèrmica