1
Classificació nutricional bàsica.
Antònims: autotròfia

Trobeu sinònims per a paraules com: Heteròtrofa nutrició