1
Invalidesa.

2
No-res.

Trobeu sinònims per a paraules com: declaració de nul·litat nul·litat matrimonial