1
Anno Domini.
Antònims: abans de Crist

Trobeu sinònims per a paraules com: Era Abans de la nostra era