1
Cas gramatical.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Comitatiu cas nominatiu