1
Nombre transcendent.
Antònims: nombre algebraic

Trobeu sinònims per a paraules com: nombre transcendent