1
Nombre algebraic.
Antònims: nombre transcendent

Trobeu sinònims per a paraules com: nombre algebraic