1
Nombres transcendents.
Antònims: nombre algebraic

Trobeu sinònims per a paraules com: nombres transcendents nombre Transcendent