1
Propietat física escalar.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: nombre