1
Nombre.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: nombre dual