1
Constant física.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: nombre