1
Magnitud física.

Trobeu sinònims per a paraules com: nombre Nombre bariònic B