1
Ag.

Trobeu sinònims per a paraules com: nombre atòmic nombre atòmic