1
Nom d'un conjunt de coses que serveix per expressar la quantitat.

2
Numeració que duu un esportista al seu uniforme.

3
Objecte matemàtic usar per comptar, etiquetar i mesurar.

4
Categoria gramatical.