1
Nom.
nom

2
Nom que es refereix principalment a una única identitat o instància.

Trobeu sinònims per a paraules com: noms propis nom propi Nom propi de lloc