1
Cognom.

Trobeu sinònims per a paraules com: nom Família Nom romà de família