1
Nom propi.

2
Figura.

3
Títol.

4
Nomenclatura.

5
Apel·lació.


7
Substantiu.

Trobeu sinònims per a paraules com: Tom nou noi Nom comercial nom àrab Nom IUPAC rom