1
Nom propi.

2
Figura.

3
Títol.

4
Substantiu.


6
Apel·lació.

7
Nomenclatura.

Trobeu sinònims per a paraules com: Tom nou noi Nom comercial nom àrab Nom IUPAC rom