1
Nom propi.

2
Figura.

3
Substantiu.

4
Nomenclatura.

5
Títol.

6
Apel·lació.


Trobeu sinònims per a paraules com: Tom nou noi Nom comercial nom àrab Nom IUPAC rom