1
Nom propi.

2
Figura.


4
Nomenclatura.

5
Substantiu.

6
Títol.

7
Apel·lació.

Trobeu sinònims per a paraules com: Tom nou noi Nom comercial nom àrab Nom IUPAC rom