1
Nom propi.

2
Figura.


4
Nomenclatura.

5
Títol.

6
Apel·lació.

7
Substantiu.

Trobeu sinònims per a paraules com: Tom nou noi Nom comercial nom àrab Nom IUPAC rom