1
Alimentació.

Trobeu sinònims per a paraules com: sofriment