1
Nociu.

Trobeu sinònims per a paraules com: docilitat