1
Nul·litat.

2
Zero.

3
Concepte.
Res
Antònims: Tot ésser

Termes relacionats