1
Nul·litat.

2
Concepte.
Res
Antònims: Tot ésser

3
Zero.

Termes relacionats