1
Qualsevol orientació sexual que no sigui heterosexual.
Antònims: heterosexualitat

Trobeu sinònims per a paraules com: aliat heterosexual heterosexual Heterosexuals Metrosexual