1
Equip de futbol.

Trobeu sinònims per a paraules com: Nogometni Klub Domžale