1
Nitrat potàsic.

Trobeu sinònims per a paraules com: litre fotre aire retre viure batre negre