1
Nitre.

Trobeu sinònims per a paraules com: Nitrat potàssic nitrat