1
Clan.

2
Persones amb un avantpassat comú i trets de caràcter compartits.