1
Japonès.

2
Japonès.

Trobeu sinònims per a paraules com: Gipó biró Liró Imperi Nipó Japó pipa nivi