1
Unitat de massa.

Trobeu sinònims per a paraules com: n' Wng Eg nu nn no Ing