1
Nevàs.

Trobeu sinònims per a paraules com: repassada