1
Protocol de xarxa d'ordinadors.
Ntp

Trobeu sinònims per a paraules com: Time protocol