2
Espellofar.

3
Purificar.

8
Espalmar.

9
Mocar.

Trobeu sinònims per a paraules com: neteja festejar gotejar aletejar delejar netejada gatejar