1
Ortosilicat.

Trobeu sinònims per a paraules com: nesosilicats