1
Nervi espinal.

Trobeu sinònims per a paraules com: nervi espinal nervis nervi accessori espinal