1
Entitat local bàsica de l'organització territorial.

Trobeu sinònims per a paraules com: municipi catalunya