1
Divisió administrativa d'Espanya.

Trobeu sinònims per a paraules com: municipi Llistat de municipis d'Espanya