1
Generació.

2
Operació binària.
Antònims: divisió


4
Producte.

Termes relacionats