1
Sanció que consisteix en fer fora a algú.

Trobeu sinònims per a paraules com: migració