1
Peix de la família dels soleids, d’uns 15 centímetres de llargada (Monochirus hispidus).

Trobeu sinònims per a paraules com: misèria mestria matèria memòria mesura Seslèria mestra