2
Però.

3
Mensualitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: mas pes mos mes natural mes sideral es a més