2
Mensualitat.

3
Però.

Trobeu sinònims per a paraules com: mas pes mos mes natural mes sideral es a més