1
Negociació comercial.


Trobeu sinònims per a paraules com: mercaderia mercader