1
Magatzem.

2
Retentiva.

3
Dissertació.

4
Memo.

5
Procés biològic.


7
Estudi.