1
Acorar.

2
Immolar.Trobeu sinònims per a paraules com: Matas manar mata mamar Petar Jataq Nazar