1
Unitat de massa.

Trobeu sinònims per a paraules com: Sol Massa del